MBSB X-PRESS Raya Package

MBSB melancarkan pakej pinjaman peribadi X-PRESS Raya  kadar keuntungan 3.99%  dengan amaun pembiayaan ditetapkan RM50,000 sehingga 10 tahun. MBSB menjanjikan pemprosesan yang cepat selama hanya 3 hari bekerja bergantung kepada kecukupan dokumen.

X-PRESS Raya Package

Kriteria Pembiayaan / Pinjaman

Amaun Pembiayaan : RM50,000.00
Tempoh Pembiayaan : 10 Tahun
Kadar Keuntungan : 3.99% Kadar Tetap (sepanjang tempoh)
Kriteria Kelayakan :
 • Berumur 19 ke atas dan tidak melebihi umur 60 tahun atau mengikut umur pilihan persaraan
 • Warganegara Malaysia; Berjawatan Tetap dan disahkan jawatan oleh majikan; and
 • Gaji minima RM 1500.00 termasuk elaun tetap
 • Jumlah potongan termasuk potongan MBSB tidak melebihi 60% dari gaji kasar (Biro dan Bukan Biro)
 • Tebuka kepada kakitangan kerajaan (payslip AG dan Bukan AG)' GLC/SGLC
 • Terbuka untuk permohonan baru dan pelanggan sedia ada (2nd account)
 • Layak untuk permohonan baru / overlap bukan akaun MBSB
Kaedah Pembayaran Balik AG / Biro Angkasa Potongan Gaji / Potongan Gaji Majikan Nota: Potongan Gaji Majikan adalah terhad kepada GLC, SGLC dan syarikat-syarikat terpilih yang diluluskan oleh KJ - RBD / PFI / RMPDD
Sekuriti Deposit 1 bulan (BIRO) / 2 bulan (BUKAN BIRO)
Bayaran Pengendalian RM 120.00
Duti Setem Tiada
Perlindungan Takaful (GCTT) Wajib dengan butiran perlindungan berdasarkan perkara-perkara berikut:
 • Pembiayaan Jumlah penuh;
 • Tempoh perlindungan penuh jika pembiayaan adalah kurang daripada 10 tahun; atau
 • Maksimum 10 tahun perlindungan jika pembiayaan adalah 10 tahun & ke atas.
Tempoh Sah Pakej adalah terpakai sehingga 31 Disember 2013.

MBSB Pakej "New Year 2013"

MBSB melancarkan pakej pinjaman peribadi bagi tahun 2013 dengan kadar keuntungan yang lebih rendah iaitu 3.99% dan payout yang lebih tinggi iaitu 96% dari amaun yang diluluskan.

Pinjaman Peribadi MBSB Pakej "New Year 2013"

Kriteria Pembiayaan / Pinjaman

Amaun Pembiayaan : Min.RM3,000 ; Mak. RM250,000
Tempoh Pembiayaan : Min. 6 years; Max. 10 years
Kadar Keuntungan : PILIHAN 1 (with Banca): 3.99% Kadar Tetap (sepanjang tempoh);PILIHAN 2 (w/out Banca): 4.20% Kadar Tetap (Sepanjang Tempoh)
Kriteria Kelayakan :
 • Berumur 19 ke atas dan tidak melebihi umur 60 tahun atau mengikut umur pilihan persaraan
 • Warganegara Malaysia; Berjawatan Tetap dan disahkan jawatan oleh majikan; and
 • Gaji minima RM 1500.00 termasuk elaun tetap
 • Jumlah potongan termasuk potongan MBSB tidak melebihi 60% dari gaji kasar (Biro dan Bukan Biro)
 • Tebuka kepada kakitangan kerajaan (payslip AG dan Bukan AG)' GLC/SGLC
 • Terbuka untuk permohonan baru dan pelanggan sedia ada (2nd account)
 • Layak untuk permohonan baru / overlap bukan akaun MBSB
Kaedah Pembayaran Balik AG / Biro Angkasa Potongan Gaji / Potongan Gaji Majikan Nota: Potongan Gaji Majikan adalah terhad kepada GLC, SGLC dan syarikat-syarikat terpilih yang diluluskan oleh KJ - RBD / PFI / RMPDD
Sekuriti Deposit 1 bulan (BIRO) / 2 bulan (BUKAN BIRO)
Yuran Pemprosesan Tiada
Duti Setem Tiada
Perlindungan Takaful (GCTT) Wajib dengan butiran perlindungan berdasarkan perkara-perkara berikut:
 • Pembiayaan Jumlah penuh;
 • Tempoh perlindungan penuh jika pembiayaan adalah kurang daripada 10 tahun; atau
 • Maksimum 10 tahun perlindungan jika pembiayaan adalah 10 tahun & ke atas.
Produk Gabungan (PILIHAN 1) Mana-mana produk Banca Takaful; dan
 • Minimum sumbangan 1-tahun akan ditolak daripada jumlah pegeluaran pembiayaan;
 • Bayaran pembaharuan mengikuti amalan semasa.
Pilihan Lain
 • Kelab MBSB TemanKu; atau
 • Akaun Simpanan Al-Wadiah TK dan / atau;
 • Pakej Penulisan Wasiat (ARB)
Tempoh Sah Pakej adalah terpakai dari 1 Jan 2013 sehingga 31 Disember 2013.